Activació de les unitats

Dates d'activació UNITAT
05/10/20 1
19/10/20 2
02/11/20 3
16/11/20 4
30/11/20 5

Des de l'11/01/21

Fins al 15/01/21

Examen parcial
04/02/21 6
15/02/21 7
01/03/21 8
15/03/21 9
26/04/21 10

Des del 31/5/21

Fins al 4/6/21

Examen final